Kabuki

“Kabuki”
9″ x 12″ pen on white paper.
© 2009 Hugo Bravo
Inspired by the comic book Kabuki created by David Mack.
Original art available for purchase, please contact the artist.


“Kabuki”
22.86cm x 30.48cm bolígrafo en papel blanco.
© 2009 Hugo Bravo
Inspirada por el comic Kabuki creado por David Mack.
Arte original disponible para la compra, por favor póngase en contacto con el artista.